انواع تابلوهای برق

انواع تابلو از لحاظ ساختار :

تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه‌ها و ... در داخل آن نصب می‌شود. این تابلو‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند :
 
۱ - تابلوهای Metal Clad : این نوع تابلو‌ها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه‌های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می‌شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه‌ها روی دهد، این خطا به محفظه‌های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه‌ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می‌مانند.

یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می‌شود:
- محفظه باسبار
- محفظه سر کابل
- محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می‌گیرند.
- محفظه کلید

۲ - تابلوهای Compartment Type : این نوع تابلو‌ها نوعی از تابلوهای Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه‌های مختلف از یکدیگر جدا نشده اند.
در طراحی یک تابلو باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
- شرایط محیطی (جهت بهره برداری)
- شرایط لازم برای نصب
- شرایط حفاظتی

انواع تابلو از لحاظ محل نصب :

- داخلی (Indoor) : تابلو در فضای بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می‌شود.

- فضای باز (Outdoor) : تابلو در فضای باز نصب می‌شود.

تقسیم بندی تابلو‌ها :

۱ - تابلوهای فیکس (Fix) :
- تابلوهای ایستاده چند منظوره (Multi Purpose):این تابلو‌ها بصورت ایستاده قرار میگیرند و تابلوهای چند منظوره می‌باشند وداخل ان‌ها می‌توان تجهیزات کنترل-قدرت-پنوماتیکی و... نصب کرد.
- تابلوهای دیواری (Wall Mounting):این تابلو‌ها به دو دسته تابلوهای روکار (On Surface) و تابلوهای توکار (Flush Mounting) تقسیم میشوند.
- تابلوهای (Rack):تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه‌های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و... روی ان‌ها نصب می‌شود.
- تابلوهای Swing : نوعی از تابلوهای Rack هستند که دارای در متحرک می‌باشد و مزیت ان این است که پشت تجهیزات ان قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است این مدل بسیار گران است و درب ان هم شیشه‌ای است.

۲ - تابلوهای کشویی (Withdraw able) :
- تابلو‌های کنترل موتور‌ها (Motor Control Center (MCC)) : این تابلو‌ها بصورت کشویی ساخته می‌شود و برای کنترل موتور‌ها ساخته می‌شود. این تابلو‌ها بخاطر مزیت تابلوهای کشویی بسیارگران هستند. این متن برگرفته از سایت مهندسی برق قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع مهندس هادی حداد خوزانی می‌باشد.
- تابلوهای مرکز قدرت (Power Center) : این تابلو‌ها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند در این تابلو‌ها کلید‌ها بیشتر از نوع هوایی هستندوبعد از پست اصلی استفاده می‌شوند.
- تابلوهای مدولار : نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است. هر فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می‌شوند و از لحاظ دسترسی به سر کابل به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:
  - دسترسی از پشت
  - دسترسی از جلو : در این حالت معمولا" در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل‌ها به فیدر‌ها از طریق این درب انجام میشود این نوع سلول‌ها را از لحاظ محل ورود سر کابل‌های ورودی وخروجی میتوان به ورود از بالا و ورود از پایین تقسیم نمود.


انواع تابلو‌ها از لحاظ ایستایی :

ایستاده (Self Standing / Free Standing) : تابلو حالت خود ایستا دارد (نیاز به مهار آن توسط سازه‌ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.)

دیواری (Wall Mounted) : تابلو هایی که روی دیوار نصب می‌شوند.
این تابلو‌ها اگر روی سطح دیوار نصب شوند، روکار، Surface Mounted و اگر داخل دیوار جاسازی شوند، توکار، Flush Mounted یا Recessed Mounted نامیده می‌شوند.


انواع تابلو‌ها از لحاظ سطح ولتاژ :
تابلو‌ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می‌شوند :

تابلوهای فشار ضعیف :
تابلوهای فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰V قرار دارند.
IEC۶۰۴۳۹  تابلوی فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device) فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیه Interconnection‌ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد. ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف معمولأ تا ۶۹۰V و ولتاژ سرویس تا ۴۰۰V می‌باشند.

تابلوهای فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می‌شوند :

تابلوی ایستاده (Fix) ثابت
تابلوی ایستاده (Withdraw able) کشویی

تابلوهای فشار متوسط :
تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین ۱۰۰۰V تا ۳۶۰۰۰V قرار دارند.
اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می‌باشد.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
-تابلوهای فشار متوسط ثابت (Fix)
-تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 

منبع :        barghnews.com/fa/news/22948/انواع-تابلوهای-برق-صنعتی