هو الصانع

شركت پاسكال پرس در سال ١٣٧٢ با هدف برآورده سازی  نيازهای داخلی و قطع وابستگی به توليد كنندگان خارجی به عنوان اولين توليد كننده ابزارهای هيدروليك صنعت برق، گاز و پتروشیمی در ايران تأسيس گرديد.

اين شركت همواره مشتری مداری را سر لوحه كارهای خويش قرار داده برآوردن هر چه بيشتر نيازها و انتظارات مشتريان، از اهداف اساسی و اعتقادی اين شركت می‌باشد.

اطلاعات تماس

تلفن: ٣٣٤٢٣٩٣ ٣– ٠٢٥

فكس: ٣٣٤٢٣٩٤ ٣– ٠٢٥

پست الكترونيك: info@pascalpress.ir

 

 

آخرين خبر
هفدهمین نمایشگاه صنعت برق تهران
ادامه مطلب
u87
PUMP