نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت پاسکال پرس مقدم شما بازدیدکنندگان محترم را در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران گرامی می دارد.

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

سالن 6

غرفه 1118